Helena_Sundin_Edinburgh-aquarious.jpg

Edinburgh

Det här är ett vykort som jag designat för Museum Context i Edinburgh.

Kunden ville ha en bild av slottet sett från torget som heter Grassmarket. Jag själv har komponerat bilden och lagt till detaljer som jag tyckte passade bra. Jag har hört många historier om platsen Grassmarket och har inkluderat vissa kända personer i bilden. Den här illustrationen finns tryckt på kökshanddukar, kaffemuggar och mycket annat.

This is a postcard that I,ve designed for Museum Context,Edinburgh.

The client wanted a view of the castle from Grassmarket . Ive composed the image myself and added details that I thought where suitable. Ive heard many stories of the location and included a couple of famous characters in the image. This illustration is printed on teatowels, coffeemugs and much more.