Helena_Sundin_Patrik.jpg

Patriks prylar

Illustration för Patriks prylar, Halmstad 2018-05-04 

Jag satte ihop bilden på ett sätt så att Patrik kunde visa upp så mycket av sina prylar som möjligt. Bildens komposition var min idé medan Patrik själv bestämde vilka saker som skulle vara med. Jag tyckte att åkern i bakgrunden var en viktig del i bilden för att visa upp butikens lantliga omgivning. 

Jag koncentrerade mig på att framhäva den humoristiska och inbjudande utstrålningen som jag tycker att Patriks verksamhet har, att blanda vackra inredningsdetaljer med tokroliga prylar och prydnader.

Material: Papper, bläckpennor, tuschpennor och akvarellfärg

Illustration for Patriks Prylar, Halmstad 2018-05-04 

I put the image together in a way that allowed Patrik to display as many of his gadgets as possible.

The composition of the illustration was my idea and it was Patrik's decision wich details he wanted to include. 

I thought the field in the background was important to show in the Picture, to show off the rustic Environment surrounding the establishment.  

I focused on highlighting the humourous and inviting charisma of the business, and to mix the beautiful decorating details with hilarious gadgets and ornaments.

Materials: Paper, inkpens, markerpens and watercolours.