Helena_Suindin_Stockholm-3.jpg

Stockholm

Det här är en illustrerad karta över Gamla stan i Stockholm som en kund beställt av mig. Jag har själv haft mycket fria händer med hur kartan skulle utformas och vilka byggnader och sevärdheter som skulle visas upp lite extra. Kunden ville ha en karta som representerar någonting som är typiskt svensk och som turister skulle uppskatta. Jag har ritat hela kartan för hand och använt google maps som referens.

Jag provade någonting nytt och la till texten i programmet ProCreate för att kunna lägga in både engelsk och svensk text så att kartan skulle kunna användas mer mångsidigt. 

Tanken som kunden hade med att just beställa en illustrerad karta var att man skulle kunna använda kartan för att hitta och sedan kunna rama in den och hänga upp den hemma. Så fort den här kartan går i tryck ska den bli vykort som förhoppningsvis ska säljas i Gamla Stan. 

 

This is a pictorial map of Old Town in Stockholm that a client asked me to do. 

I had free hands in deciding what the map would look like and what Buildings and attractions to display. 

The client wanted a map that represent something typically Swedish and that Tourists and visitors would appreciate.

I’ve drawn the entire map by hand and used google maps as a reference. I tried something new and added the text later in the program “procreate” to be able to add both Swedish and English text to make the map useful in more various ways.

The client thought that a pictorial map would be practical to first be used for finding your way around the location and then maybe be framed and put up on a wall as a memory.