Helena-Sundin_tron-kirk-girl.jpg

Tron kirk

Tron Kirk, Edinburgh 2018-07-08

Det här är en stor bild som ska tryckas på en vägg i den 400åriga kyrkan Tron Kirk i Edinburgh där Museum Context har en utställning tillsammans med Världsarvsfonden. 

Jag har själv bestämt hur den ska se ut. Jag ville göra en bild som utstrålade Skottland, styrka och någon som kunde vaka över den gamla byggnaden. 

Material: A3-papper, tuschpennor, bläckpennor och akrylfärg. 

Tron Kirk, Edinburgh 2018-07-08 

This is a large image that is supposed to be printed and hung on a wall in the 400 year old Church, Tron Kirk in Edinburgh where Museum Context has an exibition with UNESCO. 

It's my own design from start to finish. I wanted the image to radiate Scotland, strength and someone to guard the old building. 

Materials: A3-paper, Markerpens, inkpens and acrylic paint.